9 tipov ako prežiť Silvester: dôležité informácie o strachu psov zo „zábavnej“ pyrotechniky

silvester-titOhňostroje a delobuchy, tzv. „zábavná“ pyrotechnika, sú pre mnohých ľudí nevyhnutnou súčasťou osláv konca roka. Zatiaľ čo sa oni tešia z každého výbuchu a svetelného efektu, pre niektorých psíkov a mačičky (ale aj kone), zároveň však aj pre ich majiteľov, je Silvester veľmi stresujúca udalosť.

Mnohé rodiny v tento deň neoslavujú, ale trpia spolu so svojimi zvieratkami, ktoré sa boja nadmerného a pre nich nepochopiteľného hluku a  zábleskov svetla.

Aj keď sa nie všetci psi boja delobuchov a ohňostrojov, neznamená to, že sa v ich blízkosti má strieľať. Zvieratá majú citlivejší sluch ako ľudia, preto vnímajú hluk oveľa intenzívnejšie.

Nadmerný strach zo zvukov zábavnej pyrotechniky je relatívne častým problémom a má negatívny vplyv na kvalitu života zvieraťa. Keď sa ponechá bez primeranej liečby, jeho intenzita sa pravdepodobne bude z roka na rok zvyšovať a môže dôjsť k tzv. generalizácii (rozšíreniu strachu aj na iné podnety). Tak ako pri iných poruchách správania, aj tu hrá významnú úlohu prevencia a v rámci nej hlavne primeraná socializácia a výcvik. 

silvester-9-tipov

Rady majiteľom psíkov so strachom zo zvukov a zábleskov zábavnej pyrotechniky

g1Nie je správne nechať bojazlivého psa počas Silvestra bez akéhokoľvek ošetrenia. Argumenty ako: „nejako to prežijeme“ a „nechcem mu dávať žiadne lieky“ nie sú na mieste – strach psa sa tak z roka na rok zintenzívňuje a je čoraz ťažšie zvládnuteľný.

Keďže akékoľvek prípravky (prírodné či chemické) podané v čase, keď je pes už nadmerne rozrušený a vystrašený, nemusia mať dostatočný efekt, je dôležité začať ich podávať minimálne 2-3 týždne pred koncom roka.

Pre zvieratká, ktoré prejavujú len mierne príznaky strachu, sú vhodné rôzne prírodné prípravky na báze:

g2Podľa možnosti nenechávajte svoje zvieratko osamote v čase, keď je vonku ohňostroj. Nikdy nevoďte psov na miesta  s odpaľovaním zábavnej pyrotechniky.

To, že pes nemá výrazné prejavy strachu ešte neznamená, že sa z ohňostroja teší. Nadmerné dychčanie alebo zívanie môžu byť signálom, že je pes v strese. Počas ohňostroja vždy treba držať psov aj mačky vo vnútri. Vonkajších psov, ktorí trpia strachom z delobuchov a ohňostrojov, treba umiestniť do domu, garáže alebo pivnice.

V žiadnom prípade ich nepriväzovať vonku, ani nenechávať zatvorených v koterci alebo dokonca v aute. Ak je to možné, treba zviera umiestniť do miestnosti bez okien (komora, kúpeľňa, garáž).

g3

Prechádzku so psom absolvujte s dostatočným predstihom. Pes by mal vždy mať obojok a vôdzku, mal by byť označený mikročipom, ale aj identifikačnou známkou na obojku s telefonickým kontaktom na majiteľa. V prípade úteku a straty psa sa tak zvýši pravdepodobnosť, že sa zviera vráti majiteľovi.

g4

Vopred pripravte psovi alebo mačke „skrýšu“, kam sa môže schovať a kde sa bude cítiť bezpečne a pohodlne. Skrýša môže byť napr. za skriňou, pod stolom s prehodenou dekou alebo v kúpeľni. Na toto miesto treba umiestniť pelech. Je užitočné psa vopred naučiť ísť tam na povel, za poslúchnutie ho vždy pochváliť a odmeniť chutnou maškrtou.

g5

Je potrebné zatvoriť okná a dvere a zablokovať prechodové dvierka pre zvieratá. Znemožní sa tým útek zvieraťa, ale sa aj minimalizuje prenikanie zvukov z vonku.

Zatiahnutím závesov alebo žalúzií a zapnutím televízora, rádia, CD prehrávača alebo ventilátora sa minimalizujú a prekrývajú vonkajšie zvuky. 

g6

Zviera v jeho strachu často nevedomky podporuje majiteľ - snaží sa ho v kritickej situácii upokojovať, objímať a hladkať, berie ho do náručia, dáva mu maškrty. Vysiela mu tak signály, že ide o skutočné nebezpečenstvo, že je naozaj dôvod báť sa, a zároveň ho tak „odmeňuje“ za neprimerané správanie. Často je pred očakávanou udalosťou celá rodina „vynervovaná“  a zviera tak upozorní, že sa bude diať niečo nepríjemné.

g7

Majitelia musia byť svojmu miláčikovi oporou, ale zbytočne by ho nemali upozorňovať na „nebezpečenstvo“; môžu sa s ním hrať, cvičiť ho, ale nemali by ho brať na ruky, ľutovať ho a upokojovať nadmerným hladkaním a maznaním. Vhodným rozptýlením môže byť obľúbená hračka alebo motivačná hračka plniteľná maškrtami.

g8

Psi s výraznými prejavmi strachu už potrebujú chemické prípravky proti strachu, tzv. anxiolytiká. Nedávajte však psíkom „svoje“ lieky, ale poraďte sa vopred so svojím veterinárnym lekárom, ktorý vyberie vhodný prípravok a stanoví optimálnu dávku. Pes, ktorý dostal tieto lieky, nesmie byť ponechaný osamote bez dozoru.

g9

Nadmerne bojazlivý pes obvykle prejavuje strach nielen zo zvukov delobuchov a ohňostrojov, ale aj z iných podnetov, preto by mal byť počas roka primerane liečený ako pacient s poruchou správania.